Orthologs Set ID: EOG4006BZ


Orthology Database
OrthoDB4
Gene Symbol(s)
GJ16694,GH24170,L(1)1BI

Phylogenetic Tree:


Transcript Architecture:


Species Transcript ID Positions
Drosophila grimshawi 1338 435, 807, 2175
Drosophila melanogaster 19470 435, 807, 2160
Drosophila virilis 5685 435, 807, 2175, 2376

Species ID Accessions Entrez Gene ID Ensembl Gene Gene Symbol Build
Drosophila grimshawi 1338 FBtr0159584 6565877 FBgn0131626 GH24170 droGri2
Drosophila melanogaster 19470 FBtr0070119, NM_057245 31010 FBgn0001341 l(1)1Bi dm3
Drosophila virilis 5685 FBtr0232619 6633309 FBgn0203877 GJ16694 droVir3

Species ID Accessions Entrez Gene ID Ensembl Gene Gene Symbol Build
Drosophila grimshawi 13869 FBpp0158076 6565877 FBgn0131626 GH24170 droGri2
Drosophila melanogaster 17982 FBpp0070114 31010 FBgn0001341 l(1)1Bi dm3
Drosophila virilis 6665 FBpp0231111 6633309 FBgn0203877 GJ16694 droVir3

multiple sequence alignment in CLUSTALW format


Drosophila_melanogaster|19470 ATGAAGAGCAAGGTG---------------------------------------------
Drosophila_grimshawi|1338     ATGGGCAAAAAGGTGGCCGTAGTGGCCAATGTGACTAAAAAACCAAAGATGTCGCCA---
Drosophila_virilis|5685       ATGGGCAAGAAGAAGCCAGAAGTGGCCAACAGAGCCGTCCCATCTCAAATGCCGGCTAAA
                              ***.. *. ***.:*                                             

Drosophila_melanogaster|19470 ------------------------------GATAAACCCGTAACCAATGGTGCACCAAAT
Drosophila_grimshawi|1338     ------------------------------AAACCAAATAAAAGGGAAGGTTCTCCGATC
Drosophila_virilis|5685       AAACACCAACACGTCCAAAAAGAGAATCGAAAACAAAACGAACAGCAGAGCTCGCAGCCG
                                                            .*:..*.. .:*.   * .*  * *...  

Drosophila_melanogaster|19470 GCAACCAAGACAAAGGCCAAGGAGGACCGCAAGCGGGCAAAAACTCAAAAATCCGAAGCG
Drosophila_grimshawi|1338     AAAAATCCGAAGAAGAACCGCAAGGAACAGGCCAAAATCCAGCGC---CAAAATGGAACA
Drosophila_virilis|5685       CCGCGGACCAAAACCGAGAAAAAGCCCAAGGAAAAGGCAAAGCGGCCGCAAAATGGCACA
                               ...  .. *..*. .. .. .** .... .. .... ..*..     .**:. *...*.

Drosophila_melanogaster|19470 GACTCG---------------------CAAATACCGGCCAAGATTTTGAAGAAGTCCAAG
Drosophila_grimshawi|1338     GATGAAAAAGAAAATGTTGAAAATGTTGCGACGCCGGCCAAGAAACGAAAACTGACT---
Drosophila_virilis|5685       GCCGAAGAAATAAAT------------AAAGTGCCGGCAAAGAAACGCAAGCTCGCTGAC
                              *.  ..                      ... .*****.****::   **..:  *    

Drosophila_melanogaster|19470 AAG------GAGAAGCCGGCGGAGACCGAGGAAAAGGAAAATACCGCAAGCAACGCCAAC
Drosophila_grimshawi|1338     ---------GGGAATGATGAGAATCAGAAAGATGAGAAAGATGATGAGCTTAATAAAAAA
Drosophila_virilis|5685       AAACAGAACGGCAACGCTGACCAAATCGAAACGGAGGACGGACCGCAGATCGAAAAGAAG
                                       *. **  . *.  * .  .*... .**.*...: .  ...  .* .. ** 

Drosophila_melanogaster|19470 CTGAAGGTGTCTCAGATCAACAAGGCCGTTTTTGTGGTCTTCAAAAAGATGCAGGGC---
Drosophila_grimshawi|1338     CTGCAGACATCCAGTATCAATAAGGCGATCTTTGGCATTTTCAAAAAGTTGCAAGAACCG
Drosophila_virilis|5685       TTGGACACCACGAAAATAAACAAGGGCATTTTCGCCATATTCAACAAGCTGCAGGACACC
                               ** * .  :* .. **.** ****  .* ** *  .* *****.*** ****.*..   

Drosophila_melanogaster|19470 ------AGTCAACTGACCAAGAAGATGATCAATTCGCTCATAACACTGCTGCGCGATGAT
Drosophila_grimshawi|1338     AACGTAAATAAAAATGCAGCAAGGCCCATTAACGAAATGATTGCTCTGCTCACAGACGAG
Drosophila_virilis|5685       AAC---AAACAGAACACACAAAAGCACGTCAACGAAATAATTGCGCTGCTCACCAACGAA
                                    *.:.*..: .*. ..*.*.  .* **  ...* **:.* ***** . ..* ** 

Drosophila_melanogaster|19470 ACAAATGCTGAGCAGCGCACTGCGACCACCGGCTACGTGCTCAAGCGCCTGATCCGCTCC
Drosophila_grimshawi|1338     AGCAATGCGGACATGCGTACGGCAACCTGTGCATATGCGCTTAAGCGTTTGGTGCGCTGC
Drosophila_virilis|5685       GCCGCCGCGGAAAAGCGCACCGCAACCTGCGCATATGCCTTGAAGCGTTTGGTACGCTGC
                              . ... ** ** .:*** ** **.***:  * .** *   * *****  **.* **** *

Drosophila_melanogaster|19470 ACAGGAGCAGATGACATGAAGACGGTGAGCCTGGCCGCCAGTTACATACACTGCATCCTA
Drosophila_grimshawi|1338     ACTGGCGCCGATGACATGGATGCCGTCGCCTTAAATGCCAGTTATATCAATGGCATTGTT
Drosophila_virilis|5685       ACCGGCGCCGATGACAAAGAAGCTGTGGCCCTTAACGCCAGCTATATTAACAGCATACTG
                              ** **.**.*******:..* .* ** . * * .. ***** ** ** .*  ****  * 

Drosophila_melanogaster|19470 AACGCCGTGCCCGCCATTGATGCTTTTGAGGTTCTGGAGACTCTGAAGCGAGACCTGGCC
Drosophila_grimshawi|1338     AGCCAGGTGTCTGGCCTCAAGCCTATCGAGCTGCTCGATGTGCTGAAGCGCGAGCTGAAG
Drosophila_virilis|5685       CGCGATGTGCCCGGCCTGGATCCGATTGAGCTGATCAGCGTGCTGAAGCGCGAGCTACAC
                              ..* . *** * * *.* .*  * :* *** * .* .. .  ********.** **. . 

Drosophila_melanogaster|19470 GTTGGCAGCCAGCAGAGGGGCAAGGAGGACTCACTAGCGGCCGTCGGTCAATTGGTTACA
Drosophila_grimshawi|1338     GTAAACAGCCAGCAAAAGGGCAAAGAGGAATCGTTGGCCGGTGTCGGTCATTTGATCACA
Drosophila_virilis|5685       GCGAGCAGCCAGCAGAAGGGCAAGGAGGAGACGTTGGCCGCTGTTGGGCAGCTCATAACC
                              *  ..*********.*.******.***** :*. *.** *  ** ** **  * .* **.

Drosophila_melanogaster|19470 GCCTTCTGCATTCTGCAGACCCCGCAGTTCGCTAAGGCCGAGCCCAAGCTGGTTACGGCA
Drosophila_grimshawi|1338     TCGTATGCCATAATTAAGAGTCCATATTTTGAGCCACCAGCGCCAGAGTTAGTCGATGCC
Drosophila_virilis|5685       GTTTTGGCCATAATGCAAAGCCAATACTTTCAACAGCCCACGGCCGAGTTGATAGCCGTC
                                 *:   ***:.* .*.*  *.. * **  . ... *...* *..** *..* .. * .

Drosophila_melanogaster|19470 GTCTTCCAGATTCTGGCAGCCCAGCTAAAGGGCAGGGAGTACTTGGTGTCCCTGTGTGGT
Drosophila_grimshawi|1338     ATTTATCCCATACTCGTGGCACATTTGAAGGGACGCGACTATCTGGTAGCCATGTCCATC
Drosophila_virilis|5685       GTCTATCCCATATTGATAGCACAGCTAAAGGGACGCGAATATCTGGTGTCGCTGTGTGCG
                              .* *: *. **: * . .**.**  *.*****..* ** **  ****. * .***  .  

Drosophila_melanogaster|19470 GATATCCTGGCGGTCTCCTTTAAACAGCTACCCGCTGCGATCTTCGAGGAGTACGTGTGG
Drosophila_grimshawi|1338     GACATTATGGCCGAATCCTTCAAGCAGGTTGACGCTGACATCTTTGAGTCGCATGTGTGG
Drosophila_virilis|5685       GACATCATGGCTGACTCCTTCAAGCAGGTTAGCTTGGCCAGTTTTCAATCTCATGTCTGG
                              ** ** .**** *:.***** **.*** *:  *   *. *  **  *. .  * ** ***

Drosophila_melanogaster|19470 CCACTTCTGCAACCCGAGCTAAACAAGCCGTTGAGTGGCTTGAAAGTGAACACTTGCGAT
Drosophila_grimshawi|1338     CCGTTGCTGCAGCCGAAACTGAGTGCATCCATCGCTAAGCAGACCCTGCATAGCTGCGAT
Drosophila_virilis|5685       CCGCTGCTGCAGCCGGAGCTGAATAAACCGATTACGGCACAAAAGCTGCATGGCTGCGAT
                              **. * *****.** .*.**.*. ... * :* .  .   :.*.  **.* .  ******

Drosophila_melanogaster|19470 GTCTTGCTCGCCGTGCATCTGACCTTTTCGTCCGTACTGGGACGGGAGAACATTCTAGCC
Drosophila_grimshawi|1338     CTTTTGTTGGCCGTACACTTGAACTATTCGGCGGTGCTGACGCTCAAGAAGTTGAAGTCG
Drosophila_virilis|5685       CTGCTGTTGTCCGTGCATCTGAACTATCCCAAGCTGTTGCCGCTGCGCCAGCTGCAGACG
                               *  ** *  ****.**  ***.**:* *  .  *. **  .*   . .*  * .:. * 

Drosophila_melanogaster|19470 AGCTTGTGGCCC---AAGAAACCAGTGTACACACAGCTTTTCGATTTGTATTTCTCCGGT
Drosophila_grimshawi|1338     ATCCTGTGGCAGACGCAGCAGTCGCAATATGCACAGCTCTTTGAGCTCTATCTGAACAGC
Drosophila_virilis|5685       ATGCTCTGGCGC---AAGCAGACCCAATTCGAGCAGCTGTTTGATACATATTTAAACAAT
                              *   * ****     .**.*. *  :.*: ...***** ** **    *** * :.*.. 

Drosophila_melanogaster|19470 TCCACCATTCACAGCGATGGCGTATATGCCAGATTGGCTAGTTTTCTTGTT---------
Drosophila_grimshawi|1338     GCCAGCATGCAAAGCGATGGCGTCTACGAACGTCTGGGCAAGTTTCTGGCAAGCAACGCT
Drosophila_virilis|5685       GCAACCATGCAGGGCGACGGCCTCTATGCGCGTCTGGGCAAATTTCTGGCCACC------
                               *.* *** ** .**** *** *.** *. .*: ***  *. ***** *           

Drosophila_melanogaster|19470 AATGGCGGAAAGGATATGCTCGCCGCCTGGCAGCAATATATCGATTCTAAGCAGCCACTC
Drosophila_grimshawi|1338     AATGGCGGCGAGCAGCTGCTCACCGCCTGGCAGCAACATATTGTGGCACAGCTGCCGGTA
Drosophila_virilis|5685       TGTTCCAGCGAACAGGTGCTGGCCGCCTGGCAGCAGCATATCGCGGAGCACTTGCCCTTC
                              :.*  *.*..*. *  **** .*************. **** *   . .*  :***  *.

Drosophila_melanogaster|19470 AAACTGAATGCAGCCAAGGCGTGTGCCATCCAAGTACTGAGCCACGTGCTCCTCAACTTT
Drosophila_grimshawi|1338     AAGCGTATCGGCGCCAAGTGCTACATTGTGCAAACGCTCACGCATATTCTGCTGCACTAC
Drosophila_virilis|5685       AAGCATGTCACCGCCAAGAGCTACATCATCCAAACGCTGTCCCATGTGCTGATGCACTAT
                              **.*  .: . .******   *. .  .* ***. .** :  ** .* ** .* .***: 

Drosophila_melanogaster|19470 AAGCCA---------------AGGGAAGAACAACTCATCCTGGATATCTTT---ACACCG
Drosophila_grimshawi|1338     GATGATGATGATGGCGGCAAGCGCAACGATGCGCAGTTGGAGCAGCTGTTTGGCACGGAA
Drosophila_virilis|5685       GATGAT---------GGCAGCCGCACGGACATGCAGCTGGAGCAGCTGTTTACGCTGGAG
                              .*  .:               .* .. **   .*:  *  :* * .* ***   . . ..

Drosophila_melanogaster|19470 ACCTGTGTACAGTTCCTGTTGCATGAATGTTCATCTGTGAAATGG------GACAAAGGT
Drosophila_grimshawi|1338     CCCTTGGTTAGCATGCTGCTGCAGGAGCTGGCGTCGGCAAAGCAACGCCCAAAGAAATCG
Drosophila_virilis|5685       CCGCTCGTAAGCATGTTACTTGGCGAACTGACGGCCGCCAAGAAGCTGAACAGCAAGGCG
                              .*    **:.. :*  *. *  . **.    *. * *  **. ..      .. **.   

Drosophila_melanogaster|19470 GAGGGCAAG---AAACCGTCGCTAAAGAAGCTGAAGGAGATTTGCTTCAAGTTCGAGGGA
Drosophila_grimshawi|1338     AAAATATGC---AAGTCGGCCGAGCTGCAGCTACGTGGCATTTGCCACAAATTTGAGAAG
Drosophila_virilis|5685       AATGCCAAGGCAAAGGCTGCCCAGCGTCAGTTGCGTTATATATGCCGCAAATTTGAGACC
                              .* . .:.    **. *  *  :..  .** *...  . **:***  ***.** ***.  

Drosophila_melanogaster|19470 TCCTTGGTTTTGTGTTACGAAAAGCAGTTCCAAAACGATGATAACAAACTTCACCTGCTG
Drosophila_grimshawi|1338     GCATTGCTCATCAGCTTCAAGCACAAGTTGAAGCAGCAGTCGAACAAGTTGCACATACTG
Drosophila_virilis|5685       GCGCTGCTCGTCAGCTTCCAGCAGCAGCTGAAGCAGGATGCCTGCAAGCTGGGCATACTG
                               *  ** *  * :* *:* *..* .** * .*..*  *  . :.***. *  .*.*.***

Drosophila_melanogaster|19470 CTCAAACTGCTGGAGCACACACTGCAGCTGGACTCGGTGATTTCCTTGCCGCGTTTCTGC
Drosophila_grimshawi|1338     CGTGCGCTACTGCAGCAGCAACTACAACTGGACAATGTGACGCAAACGCCGCGATTCACC
Drosophila_virilis|5685       CGGCCCATGCTGCAGCTGCAGCTGCAGCTGGACAATATTGTGCAGACGCCACGCTTCACG
                              *   . .*.*** ***: ...**.**.******:. .* .   . : ***.** ***:  

Drosophila_melanogaster|19470 CAGAAACTGATAAATCAACTCAGCGTCGAGAGCCTTCACAAGCTGTACGACTACTACAAC
Drosophila_grimshawi|1338     CAGCAACTGCTCGGCCAGCTGGACGAGGCCGGACGGACGATGATGTACGAGTTCTATCGC
Drosophila_virilis|5685       CAGCAGCTGCTCGCTCAGCTGGGCGAGCAGGGTCTGGAACAGATGTATGAGTTCTATAGC
                              ***.*.***.*..  **.** ..**:  . .* *   . .:*.**** ** *:*** ..*

Drosophila_melanogaster|19470 AACAAGCTGTACTCATTGGAGGACGAG---GACAGAGTCAGCCGAGTGCACTGCCTTAAC
Drosophila_grimshawi|1338     GAGCAGCTCATCAGTCAGGCAGAGAATTTGGGTAAATCGCATCGGGAGTACTGCCTCAAC
Drosophila_virilis|5685       GAACAGTTTACCAGCAACAACGAGCTGTTGACGCGCACCAATCGCGAGCATTGCCTCAAG
                              .* .** * : *:   : .. **  :    .  ...   .. ** *:* * ***** ** 

Drosophila_melanogaster|19470 CAGATGCAATTGATACTGAACCACTCAAAGCTTAGTCAGACAGCCAAATGGCGACAGAAA
Drosophila_grimshawi|1338     CAGATGCAC------------------CAGCTGCAGCTGGAGTTTAGCAAGCGTAGCGAT
Drosophila_virilis|5685       CAAATGCAA------------------CAGCTGCAGAAC------TCCAGGCGCAACAAG
                              **.*****.                  .**** .. .:       : .:.*** .. .* 

Drosophila_melanogaster|19470 CAGTTGAACTACTTGTTGCTCGCTGGCCTTTTCCACTTAGATGCCAGTAAGAAGCCGTGT
Drosophila_grimshawi|1338     CAGCTCGATTTTCTGCTTCACGCCGCCGTCTTCCACTTGGATGCCGAGCAGAAGCCGTGC
Drosophila_virilis|5685       CAGCTGGAATTTTTACTGTTCGCCTCGCTCTTCCATCTGAACGATCAGCAGAAGCCTTGC
                              *** * .* *:  *. *  :***     * *****  *..* *.  . .******* ** 

Drosophila_melanogaster|19470 GAAGCTGCCCAA---GCCAGCGCTTTTAGTCGCCAGTGCGCGGCGCGTTGTGAGGAGATA
Drosophila_grimshawi|1338     GATGGCGGGCAGCTGGCAGCACAGTTCAGTCGCCAGACGGCGTCTCGCTGTGAGGAGGTG
Drosophila_virilis|5685       ACGGCCGACGAG---GCGGCCGTGTTCAGTCGTCAGGCAGCCTCACGCTGCGAGGAGACC
                              .. *  *   *.   ** . .   ** ***** ***   **  * ** ** ******.  

Drosophila_melanogaster|19470 TTCCTGGGCTCCCTGCTGCACAAG------------TGCTCGGGTCTGCCAGGACTTTGC
Drosophila_grimshawi|1338     CTGTTCAGCTGCGTAATGCATAAACTGGGCTCCGGCTCCGAACAGTTGGCCACGCTGAAT
Drosophila_virilis|5685       CTCTTCAGTTGCCTTGTGAACAAGATTGGCACCAACACCGAGCAACTGGCCGCGCTCAAT
                               *  * .* * * *  **.* **.            : * .. .  ** *.. .** :. 

Drosophila_melanogaster|19470 CAGTTGCTGCAGAAGACATTGAGTTACCTTAACAAAGAGTTGGGACAACCGGATGCGGAG
Drosophila_grimshawi|1338     GGACTACTGCGAGGGCTGCTACGACAGCTGGCGAAGCATATGTCAAAACCGGACTTTGAG
Drosophila_virilis|5685       GAGCAGCTGCGTCCGCTGCTCGGCCAGCTGGCCAAGAAGCTATCCAAGCCGGGCATTGAG
                               .. :.****.   *. . *  *  * ** .. **. *  *.  ..*.****.    ***

Drosophila_melanogaster|19470 AGCAAATTGCGTTCGCCGAGAGACGAATCACTGCAAAAGGCATGGAAGCAGGTCGAGAAA
Drosophila_grimshawi|1338     TCGAAGTTGCGCTCGAAACTAGTGCCGGACTTTCAACAGGTGTGGCCAGCGATTAGTGTC
Drosophila_virilis|5685       GGCAAGCTGCGCATTACTGTGACGCCCGAAATGCGCGTCATGTGGGAGAAGGTGCAAAAA
                                 **. **** :  ..   ..   .  .. * *.. : . .*** .. .*.*  . .:.

Drosophila_melanogaster|19470 CTGCTGGAG------CGGCCCAGCAAGGAATCCGATGTCGTTGGCCAATCATTCGAGGCT
Drosophila_grimshawi|1338     GTTGTGAATGCAAAGGCCGCCGCCAAAGATATGACAACGCTTGCCCTTGTATTCGATGCG
Drosophila_virilis|5685       GTGTTGAAC------GCGCCGGTCAAGGAGAAACAGGCACTGGCTGTTATCTTTGATGCG
                               *  **.*           * . ***.** :   . .   * *   ::  .** ** ** 

Drosophila_melanogaster|19470 CTTATCCTGTTTGTTTCTTTGGCTTTGTGCACA---AAGATTCCCCCATCCATCACCGTG
Drosophila_grimshawi|1338     CTAGTCCTGTCCCTGGCACTGGCCATGTTCATGCCCAGTTGCAGCATTACTCCCGAACTT
Drosophila_virilis|5685       CTGATCCTGTTCCTAGGCCTGGCCATGTTTACGCCCAGCTGCAATGTTGCCCTGGACCTG
                              ** .******   *     **** :***  * .   *. :  .    : * .  ... * 

Drosophila_melanogaster|19470 TTGGAAGATCTGATTATCTGCCGTAAGAATGCACTG------CAAAAGAGCAAGGAGCAA
Drosophila_grimshawi|1338     GTCACCGACATTTTAATCTGCAAGCAAAATGCGCTCGATCCGAAGCCATGCAAGGAGAAC
Drosophila_virilis|5685       ATCGATGATTTGTTCATTTGCAAGCAAAACGCGCTCAAGACAAAGCAGGCCAAGGATAAA
                               * .. **  * :* ** ***.. .*.** **.**       .*....  ****** .*.

Drosophila_melanogaster|19470 GTTAACGAAGAGCTCAAA---------------TGGCAGGACGTGCTTACAGATGCCCTA
Drosophila_grimshawi|1338     AAGAATAATTCATTGTCGGAATCGGAGCCCTGCTGGCAGGAAGTTCTCACAGATGTGCTG
Drosophila_virilis|5685       CAGCGCAAGTCTGCGGCTGAAGCGGAACCCAACTGGCAGGAGGTGCTCACAGATGTCCTG
                               : .. .*  .     .                ******** ** ** *******  **.

Drosophila_melanogaster|19470 CTCCAGTTACTTTTGCAAACAGGTCACTTCTGGCGGGAGTTTGTTCAACTGGTGGCCACC
Drosophila_grimshawi|1338     CTGCAGTTGTTGCTGCAAACGGGTCACTTTTGGCGTTCATTTGTGAATAACATATTCGGT
Drosophila_virilis|5685       CTCCAATTGCTACTGCAAACCGGACACTTTTGGCGTCTCTTTGTGAATGCGATTGGCGGC
                              ** **.**. *  ******* **:***** *****    ***** .*:   .*   *.  

Drosophila_melanogaster|19470 GCTTTGATTCCGCACCTTGAGCACGGTAACCTAGAACAGGTCCTCGAAGTGCTCAACATG
Drosophila_grimshawi|1338     GCACTGATGCCCCATCTTGGCAGCGACAATCTTGGCCAGATGCTGGACAATCTGGATATG
Drosophila_virilis|5685       GCGCTGATGCCGCATTTGAACAAAAGGAATCTGGAACAGTTTCTGGAATTGCTAGACATG
                              **  **** ** **  * .. ..... ** ** *..*** * ** **. : ** .* ***

Drosophila_melanogaster|19470 AACAAAAATCCCCTGAGCAAAAAGAGCGATGGCGAGGAGGAGAGC------GATGACGAA
Drosophila_grimshawi|1338     ACACAGAATCCGCTGGGCATCAAA---GACGGCGAGCAGGACGATGTTGAAGACGAAGAT
Drosophila_virilis|5685       GACAGGAATCCGCTGGACGACAAA---GACTGGGACGATGACGATGATAAGAGTGATGAG
                              ......***** ***..*.:.**.   **  * **  * ** ..       .. ** ** 

Drosophila_melanogaster|19470 CTCGACAAG---------------------------------------------------
Drosophila_grimshawi|1338     GAAGATGAGGAGATGGAGACCGATGAGGATGAGGACAATGAACCAGCAAGCGCTGAGAAG
Drosophila_virilis|5685       GAGGATGAA---------------------------------------------------
                               : ** .*.                                                   

Drosophila_melanogaster|19470 ---------------------------GAAGAATCGTTGAAGGATTCAAGCGATGATTCA
Drosophila_grimshawi|1338     CAGGATAAGGATGAAAAAGATGAGGACGAGGAAGAGGACGACGATGAAGATAATGATGAT
Drosophila_virilis|5685       ---------------------------GAGGATGAAGATGATGACGATGATGAAGACGAT
                                                         **.**: .. : .* **  .:.. .*:**  .:

Drosophila_melanogaster|19470 GAAGATGAAGATGAAGATGAAGAGGAGGACGAGGGCGAGGACGATGCAGAGTCCCATTTG
Drosophila_grimshawi|1338     GAGGAGAACGAGGACGCGGATGATGCGGATGATGATGAGTACGATGATGCAACAAATTTG
Drosophila_virilis|5685       GACGATGATGAGGACGATGAAGATGAGGATGAGGATGAGGATGATGAAGCCACCAACTTG
                              ** ** .* ** **.*. **:** *.*** ** *. *** * ****.:*. :*..* ***

Drosophila_melanogaster|19470 GCCCAAATTCGAGAGAGCGTTCGCCAGGCTTTGGTCAACGATGGCGACGCTGATGACGAT
Drosophila_grimshawi|1338     GATCAGATACGTGAAAATGTTCGCCTCGCACTGCTCAACGATGACAACGATGAGGATAAC
Drosophila_virilis|5685       GCGCGAATACGCGAGGGTGTACGCCAAGCGCTGCTCAGCAATGAAAAC---GATGACTTC
                              *. *..**:** **... **:****: **  ** ***.*.***...**   ** **  : 

Drosophila_melanogaster|19470 GGCGCCAGCAGCGTGGATTGGAACGATGTGGACGAGGAGCAGGGCGAACGCTTGAATGCT
Drosophila_grimshawi|1338     GATGCGAGCAGCGTCGATTGGAACGATGTGAGCGAAGAGCAGGGCGATCGTCTGAATCGG
Drosophila_virilis|5685       GATTCCAGCAGTATTGACTGGAACGACGTTGGCGAGGAAGAGGGCGAACGTCTTAACCAA
                              *.  * ***** .* ** ******** ** ..***.**. *******:**  * **    

Drosophila_melanogaster|19470 GCTTTGGAGCGGTCTTTTCAGATGTTCCGACCCAAGTCGCGCAAAGCCCAGGAGAAGGAG
Drosophila_grimshawi|1338     GCACTGGAAACCGCCTTTCACGCCTTCAAACCGAAGGGTCAAAGCAAATCCAAGTCCAAA
Drosophila_virilis|5685       GCGCTGGAGCGCGCCTTCCACATCCGCAAGCCCAAGGGGGCCAAGGGCAAAAATGCCAAA
                              **  ****..   * ** ** .    *...** ***     .*. . . . .*  . .*.

Drosophila_melanogaster|19470 CGTCCCACCAAATCGGAACGCATTGATAGCACCAACCTGCTGCACTTCCGCATTCGTGCC
Drosophila_grimshawi|1338     CGCCAAACCAAATCGGAGCGCATCAACAGCACTACACTGCTGCACTTTCGCATCCGGGTG
Drosophila_virilis|5685       CGCCAGACCAAATCGGAACGCATCACCGACACCGCATTGCTACACTTGCGCATACGTGTC
                              ** *. ***********.***** .. ..*** ... ****.***** ***** ** *  

Drosophila_melanogaster|19470 TTGGATTTGTTGGAGCTCTTCATAACCAAGAAACCAACTCAATCGGTAATCCTGGACGTG
Drosophila_grimshawi|1338     CTTGATCTGGTCGAACAGTTTGTGATCGCTCGACCGCAGCTGGAGTTTGTCGTGGACGCA
Drosophila_virilis|5685       CTGGATCTAGTCGAACTGTTCATCGGTGCACAGCCCCAGCTGGATATCATACTGAACGCA
                               * *** *. * **.*: ** .* .  .. ...** .. *:. .  * .*. **.*** .

Drosophila_melanogaster|19470 CTACATTGCGTGTTCCAGGTGTACAGCCATTGCGCCGCAGACAGCAAACTACAATCCTTG
Drosophila_grimshawi|1338     CTGAGCCGTGTCTATCATGTCTATCACATTAGCTGCACCGATGACAAGCTAAAATCATTG
Drosophila_virilis|5685       CTGAACAGCATCCAGAAGGTCTATAGGATCAGCAGCGCGGATACCAAACTGCAGCCCTTG
                              **...  * .*  : .* ** ** .. .: :**  *.* ** . ***.**..*. *.***

Drosophila_melanogaster|19470 CGAGAAGCCAGTTTGAAGTTGCTCAAAAAGATACTCGCTAGGAATATCGAACTCAAGGAA
Drosophila_grimshawi|1338     TCGCAGACCAGCATCAAGTTGCTGCAACGCCTGATCACCATCAAGACAACT---GGCTCG
Drosophila_virilis|5685       GCCGAGGCCAGCAAGAAGACGCTGCGCAAGCTGCTCGCCCAAAAGATAAGCTATCAGTCG
                                  *..**** :: ***: *** ..... .*..**.* .  ** * ..      .  ..

Drosophila_melanogaster|19470 AAT---CAGAGCACCGCACCCATTCTGGAAGCCATTGAGCAGCTGATGTCGTCTGGCGAG
Drosophila_grimshawi|1338     CCA---GCGAACAAGTCAACCATTGTGGACAGCATTGAGACGTTGATG------------
Drosophila_virilis|5685       CCCGACCAGGACAAGCAGCCAATTATCGATTGCATCAAGCAATTGCTG---------GAA
                              ..     .*..**.  ...*.*** * **   *** .**... **.**            

Drosophila_melanogaster|19470 GAGCATTCAGAAGAGGACCAAGAGAACGGCAAGCAGCCCGCCAGCCGACAGGCCAAAAGA
Drosophila_grimshawi|1338     ------------------GTTCTGAAATCGCCG---AAAAACGCCGAACATGCGCCAAAC
Drosophila_virilis|5685       CAGAATGAGGAACAACCGCCGCTTGCGGGTCCGCTCAAGCAGCCGCCCAAGGCCAAGGGC
                                                    : ..    ..*   ..  .      ..* ** ......

Drosophila_melanogaster|19470 GACATCATTATTTGGCGGGACAGGTGCTTCGCTTACCTGGTCAGCCAGGCATCAGCAGAT
Drosophila_grimshawi|1338     GAATCGAACCTGTGGCGCAACAAATGCATCGCCTATCTCTTCACCCAGTTCGAT---GGG
Drosophila_virilis|5685       GATTATGTCGTGTGGCGCAACAAATGCATCGCCTATTTGGTCAGCCAATTCAAT---GAG
                              ** :  .:  * ***** .***..***:**** **  *  *** ***.  . .:   *. 

Drosophila_melanogaster|19470 GGCGAGCCCAAGAAAAGTGCCGTCTGGCCCCTTCTAGTCGAATTCCTGGAGCTGTGGGTA
Drosophila_grimshawi|1338     ACAGAACTGAGCAGCGCCGCCGTCGAACCGCTACTGCAAAAATATCTAAATAACTCGCTG
Drosophila_virilis|5685       CCAAATGTCACCGCCAGCAAAGTGTGGCCGCTGTTGCAGAGCTTTGCCCAGGACTGGGCC
                                ..*    *  . ..  ...**  ..** **  *. : ...*:     *  : * *   

Drosophila_melanogaster|19470 GCCAAGCGACGTAGTCGCCTCTCTCTGGCCAGTTTCGAAGCCCTCTTTCAGTCTGGCCAA
Drosophila_grimshawi|1338     ------------------------GTGGCCAGCTTTGGTACGTTGTTCGGCACGCAG---
Drosophila_virilis|5685       AGTCGCCGCAACAGTCCCTATCAGTTGGCCACCTTTGATGCCATCTTTGGCTCGCCG---
                                                       ******  ** *.:.*  * **  . :*       

Drosophila_melanogaster|19470 TGGCAGGGAGTTGCTCCGCTGGCCGTTGTCCTGGCCTCTCACTTGGACGTACAGAAAACA
Drosophila_grimshawi|1338     TGGGATGGCATTGCTTCAGTTGCCATAAGCATCAGCAGACTGATGCTGACAAATGAGCTG
Drosophila_virilis|5685       TGGATCGGCATTGGACGCTATGCGGCCAGCTTTTATGCGCTCTTATCGATGAAC---TTG
                              *** : **..*** :    : ** .  . * *       *: :*.   . ..*      .

Drosophila_melanogaster|19470 CGCAGTTTTCGGCGGGCACAGATACTGAAGCTGCTCAGCGAGCAAGGTCGCCGGCTCGAA
Drosophila_grimshawi|1338     AGCAATGTGCGACGCAAACAATATTTAGATCTGCTGCTCAAACACATCCGTCGCATTCAG
Drosophila_virilis|5685       CGTCTCTTCCGACGCGTCCAAATTCTCGAGCTGCTGCTCAAGCATTGCCGTCGCATTTGC
                              .* .   * **.** . .**.::: * .* ***** . *.*.**    ** ** .*  . 

Drosophila_melanogaster|19470 GTCGCTTTCAAGGACAACAACTCGTCTTCCAAGAAATTTGAGAAGCAGATAGCCAGATAT
Drosophila_grimshawi|1338     AACGCTTTGGCCAATGACAGCAAGGCAGCCAAAGAGTTGACCACCAAATTGAACGAATAC
Drosophila_virilis|5685       AATACCCTGACGAATAAGCTGCAGACAGCCCGCGAGTTCCACGGCATCCTCAACAAATAT
                              .: .*  * .. .* .* .   .* *: **.. .*.**  . .  .:  * ..*..*** 

Drosophila_melanogaster|19470 GTAAATCAGCTAGAAACGAAGGCTAGCAGTTCCAAGGAACTCAATCTGCTGCTTAAGATC
Drosophila_grimshawi|1338     ------------------CAGCCAACTGGCGCATCTGATCGCAAACTGCATAAGAAGCTG
Drosophila_virilis|5685       ------------------GAGCCGGTCGCCGACAAGGATCGCAGTCTGCAAAAGAAGCTG
                                                 ** * .  .   ..:. **:* **.:****: .: ***.* 

Drosophila_melanogaster|19470 CTCGCCCAAGGAGGCGAGAAGTGGCAGAAACTGCGTGAACAAATTCAGCTCGTCGCCAAG
Drosophila_grimshawi|1338     CTCGCTAAG---------------------------------------------------
Drosophila_virilis|5685       CTCGCTCAG---------------------------------------------------
                              ***** .*.                                                   

Drosophila_melanogaster|19470 GATCTTCAACCCAACAAGAAGGTGGCGAAGCAGAAGAAGCAGGCAGCCGCCAAACCTATG
Drosophila_grimshawi|1338     ------------------------------------------------CTGCAAAAGTAT
Drosophila_virilis|5685       ------------------------------------------------CTGCAAAAGGTC
                                                                                 .**..  : 

Drosophila_melanogaster|19470 GTCGTGGAAGATGAAGAGTCCACATAA
Drosophila_grimshawi|1338     TCT---------------------TAA
Drosophila_virilis|5685       CTCACGGAGGCTGAAGATAGCGCCTAG
                                                      **.

multiple sequence alignment in CLUSTALW format


Drosophila_melanogaster|17982 MKSKV-------------------------DKPVTNGAPNATKTKAKEDRKRAKTQKSEA
Drosophila_grimshawi|13869    MGKKVAVVANVTKKPKMSP-----------KPNKREGSPIKNPKKNRKEQAKIQR-QNGT
Drosophila_virilis|6665       MGKKKPEVANRAVPSQMPAKKHQHVQKENRKQNEQQSSQPPRTKTEKKPKEKAKRPQNGT
                              * .*                          .    :.:     .. :: : : :  :. :

Drosophila_melanogaster|17982 DS-------QIPAKILKKSKK--EKPAETEEKENTASNANLKVSQINKAVFVVFKKMQG-
Drosophila_grimshawi|13869    DEKENVENVATPAKKRKLT----GNDENQKDEKDDELNKKLQTSSINKAIFGIFKKLQEP
Drosophila_virilis|6665       AEEIN----KVPAKKRKLADKQNGNADQIETEDGPQIEKKLDTTKINKGIFAIFNKLQDT
                               .         ***  * :     :  : : :..   : :*..:.***.:* :*:*:*  

Drosophila_melanogaster|17982 --SQLTKKMINSLITLLRDDTNAEQRTATTGYVLKRLIRSTGADDMKTVSLAASYIHCIL
Drosophila_grimshawi|13869    NVNKNAARPINEMIALLTDESNADMRTATCAYALKRLVRCTGADDMDAVALNASYINGIV
Drosophila_virilis|6665       N-KQNTQKHVNEIIALLTNEAAAEKRTATCAYALKRLVRCTGADDKEAVALNASYINSIL
                                .: : : :*.:*:** ::: *: **** .*.****:*.***** .:*:* ****: *:

Drosophila_melanogaster|17982 NAVPAIDAFEVLETLKRDLAVGSQQRGKEDSLAAVGQLVTAFCILQTPQFAKAEPKLVTA
Drosophila_grimshawi|13869    SQVSGLKPIELLDVLKRELKVNSQQKGKEESLAGVGHLITSYAIIKSPYFEPPAPELVDA
Drosophila_virilis|6665       RDVPGLDPIELISVLKRELHASSQQKGKEETLAAVGQLITVLAIMQSQYFQQPTAELIAV
                                *..:..:*::..***:* ..***:***::**.**:*:*  .*:::  *  . .:*: .

Drosophila_melanogaster|17982 VFQILAAQLKGREYLVSLCGDILAVSFKQLPAAIFEEYVWPLLQPELNKPLSGLKVNTCD
Drosophila_grimshawi|13869    IYPILVAHLKGRDYLVAMSIDIMAESFKQVDADIFESHVWPLLQPKLSASIAKQTLHSCD
Drosophila_virilis|6665       VYPILIAQLKGREYLVSLCADIMADSFKQVSLASFQSHVWPLLQPELNKPITAQKLHGCD
                              :: ** *:****:***::. **:* ****:    *:.:*******:*. .::  .:: **

Drosophila_melanogaster|17982 VLLAVHLTFSSVLGRENILASLWP-KKPVYTQLFDLYFSGSTIHSDGVYARLASFLV---
Drosophila_grimshawi|13869    LLLAVHLNYSAVLTLKKLKSILWQTQQSQYAQLFELYLNSASMQSDGVYERLGKFLASNA
Drosophila_virilis|6665       LLLSVHLNYPKLLPLRQLQTMLWR-KQTQFEQLFDTYLNNATMQGDGLYARLGKFLAT--
                              :**:***.:. :*  .:: : **  ::. : ***: *:..::::.**:* **..**.   

Drosophila_melanogaster|17982 NGGKDMLAAWQQYIDSKQPLKLNAAKACAIQVLSHVLLNFKP-----REEQLILDIF-TP
Drosophila_grimshawi|13869    NGGEQLLTAWQQHIVAQLPVKRIGAKCYIVQTLTHILLHYDDDDGGKRNDAQLEQLFGTE
Drosophila_virilis|6665       CSSEQVLAAWQQHIAEHLPFKHVTAKSYIIQTLSHVLMHYDD---GSRTDMQLEQLFTLE
                               ..:::*:****:*  : *.*   **.  :*.*:*:*:::.      * :  : ::*   

Drosophila_melanogaster|17982 TCVQFLLHECSSVKW--DKGEGK-KPSLKKLKEICFKFEGSLVLCYEKQFQNDDNKLHLL
Drosophila_grimshawi|13869    PLVSMLLQELASAKQRPKKSKIC-KSAELQLRGICHKFEKALLISFKHKLKQQSNKLHIL
Drosophila_virilis|6665       PLVSMLLGELTAAKKLNSKANAKAKAAQRQLRYICRKFETALLVSFQQQLKQDACKLGIL
                              . *.:** * ::.*   .*.:   *.:  :*: ** *** :*::.::::::::  ** :*

Drosophila_melanogaster|17982 LKLLEHTLQLDSVISLPRFCQKLINQLSVESLHKLYDYYNNKLYSLEDE-DRVSRVHCLN
Drosophila_grimshawi|13869    RALLQQQLQLDNVTQTPRFTQQLLGQLDEAGRTMMYEFYREQLISQAENLGKSHREYCLN
Drosophila_virilis|6665       RPMLQLQLQLDNIVQTPRFTQQLLAQLGEQGLEQMYEFYSEQFTSNNELLTRTNREHCLK
                                :*:  ****.: . *** *:*: **.  .   :*::* ::: *  :   :  * :**:

Drosophila_melanogaster|17982 QMQLILNHSKLSQTAKWRQKQLNYLLLAGLFHLDASKKPCEAAQ-ASAFSRQCAARCEEI
Drosophila_grimshawi|13869    QMH------QLQLEFSKRSDQLDFLLHAAVFHLDAEQKPCDGGQLAAQFSRQTASRCEEV
Drosophila_virilis|6665       QMQ------QLQN--SRRNKQLEFLLFASLFHLNDQQKPCTADE-AAVFSRQAASRCEET
                              **:      :*.   . *..**::** *.:***: .:*** . : *: **** *:**** 

Drosophila_melanogaster|17982 FLGSLLHK----CSGLPGLCQLLQKTLSYLNKELGQPDAESKLRSPRDESLQKAWKQVEK
Drosophila_grimshawi|13869    LFSCVMHKLGSGSEQLATLNGLLRGLLRQLAKHMSKPDFESKLRSKLVPDFQQVWPAISV
Drosophila_virilis|6665       LFSCLVNKIGTNTEQLAALNEQLRPLLGQLAKKLSKPGIEGKLRITVTPEMRVMWEKVQK
                              ::..:::*     . *. *   *:  *  * *.:.:*. *.***     .::  *  :. 

Drosophila_melanogaster|17982 LLE--RPSKESDVVGQSFEALILFVSLALCT-KIPPSITVLEDLIICRKNAL--QKSKEQ
Drosophila_grimshawi|13869    VVNAKAAAKDMTTLALVFDALVLSLALAMFMPSCSITPELVTDILICKQNALDPKPCKEN
Drosophila_virilis|6665       VLN--APVKEKQALAVIFDALILFLGLAMFTPSCNVALDLIDDLFICKQNALKTKQAKDK
                              :::   . *:  .:.  *:**:* :.**:   .   :  :: *::**::***  : .*::

Drosophila_melanogaster|17982 VNEELK-----WQDVLTDALLQLLLQTGHFWREFVQLVATALIPHLEHGNLEQVLEVLNM
Drosophila_grimshawi|13869    KNNSLSESEPCWQEVLTDVLLQLLLQTGHFWRSFVNNIFGALMPHLGSDNLGQMLDNLDM
Drosophila_virilis|6665       QRKSAAEAEPNWQEVLTDVLLQLLLQTGHFWRLFVNAIGGALMPHLNKRNLEQFLELLDM
                               .:.       **:****.************* **: :  **:***   ** *.*: *:*

Drosophila_melanogaster|17982 NKNPLSKKSDGEEES--DDELDK--------------------------EESLKDSSDDS
Drosophila_grimshawi|13869    TQNPLGIK-DGEQDDVEDEDEDEEMETDEDEDNEPASAEKQDKDEKDEDEEEDDDEDNDD
Drosophila_virilis|6665       DRNPLDDK-DWDDDDDKSDEEDE--------------------------EDEDDDDDEDD
                               :***. * * :::.  .:: *:                          *:. .*..:*.

Drosophila_melanogaster|17982 EDEDEDEEEDEGEDDAESHLAQIRESVRQALVNDGDADDDGASSVDWNDVDEEQGERLNA
Drosophila_grimshawi|13869    EENEDADDADDDEYDDATNLDQIRENVRLALLNDDNDEDNDASSVDWNDVSEEQGDRLNR
Drosophila_virilis|6665       DDDEDDEDEDEDEDDEATNLARIREGVRQALLSNEN-DDFDSSSIDWNDVGEEEGERLNQ
                              ::::: :: *:.* *  ::* :***.** **:.: : :* .:**:*****.**:*:*** 

Drosophila_melanogaster|17982 ALERSFQMFRPKSRKAQEKERPTKSERIDSTNLLHFRIRALDLLELFITKKPTQSVILDV
Drosophila_grimshawi|13869    ALETAFHAFKPKGQSKSKSKRQTKSERINSTTLLHFRIRVLDLVEQFVIARPQLEFVVDA
Drosophila_virilis|6665       ALERAFHIRKPKGAKGKNAKRQTKSERITDTALLHLRIRVLDLVELFIGAQPQLDIILNA
                              *** :*:  :**. . .: :* ****** .* ***:***.***:* *:  :*  ..:::.

Drosophila_melanogaster|17982 LHCVFQVYSHCAADSKLQSLREASLKLLKKILARNIELKEN-QSTAPILEAIEQLMSSGE
Drosophila_grimshawi|13869    LSRVYHVYHISCTDDKLKSLSQTSIKLLQRLITIKTT-GSP-ANKSTIVDSIETLM----
Drosophila_virilis|6665       LNSIQKVYRISSADTKLQPLAEASKKTLRKLLAQKISYQSPDQDKQPIIDCIKQLL---E
                              *  : :**  ..:* **:.* ::* * *::::: :    .   .. .*::.*: *:    

Drosophila_melanogaster|17982 EHSEEDQENGKQPASRQAKRDIIIWRDRCFAYLVSQASADGEPKKSAVWPLLVEFLELWV
Drosophila_grimshawi|13869    ------VLKSP-KNAEHAPNESNLWRNKCIAYLFTQFD-GTELSSAAVEPLLQKYLNNSL
Drosophila_virilis|6665       QNEEQPPLAGPLKQPPKAKGDYVVWRNKCIAYLVSQFN-EPNVTASKVWPLLQSFAQDWA
                                       .    . :*  :  :**::*:***.:* .   : . : * *** .: :   

Drosophila_melanogaster|17982 AKRRSRLSLASFEALFQSGQWQGVAPLAVVLASHLDVQKTRSFRRAQILKLLSEQGRRLE
Drosophila_grimshawi|13869    --------VASFGTLFGTQ-WDGIASVAISISRLMLTNELSNVRRKQYLDLLLKHIRRIQ
Drosophila_virilis|6665       SRRNSPYQLATFDAIFGSP-WIGIGRYAASFYALLSMN-LRLFRRVQILELLLKHCRRIC
                                      :*:* ::* :  * *:.  *  :   :  :    .** * *.** :: **: 

Drosophila_melanogaster|17982 VAFKDNNSSSKKFEKQIARYVNQLETKASSSKELNLLLKILAQGGEKWQKLREQIQLVAK
Drosophila_grimshawi|13869    NALANDSKAAKELTTKLNEY------QPTGASDRKLHKKLLAK-----------------
Drosophila_virilis|6665       NTLTNKLQTAREFHGILNKY------EPVADKDRSLQKKLLAQ-----------------
                               :: :. .:::::   : .*      :. . .: .*  *:**:                 

Drosophila_melanogaster|17982 DLQPNKKVAKQKKQAAAKPMVVEDEEST
Drosophila_grimshawi|13869    ----------------LQKYS-------
Drosophila_virilis|6665       ----------------LQKVLTEAEDSA
                                               :